השופטים
דף הבית עלינו מערכת המשפט בישראל צור קשר תרומות

עלינו

מערכת המשפט בישראל דנה בסוגיות מסחריות, מדיניות, תקציביות, בטחוניות, חברתיות ומוסריות, וההחלטות המתקבלות בה משפיעות על כולנו, אזרחי המדינה, במודע או שלא במודע, במישרין או בעקיפין.  
העומס המוטל על שופטי מערכת המשפט בישראל גבוה ביותר, ויחס מספר ההליכים לנפש בישראל הינו מהגבוהים בעולם.
עם זאת, ועל אף שפסקי הדין אשר יוצאים תחת ידיהם הינם בעלי השפעה מכרעת על חיינו הציבוריים והפרטיים, מרבית השופטים כמעט ואינם מוכרים לכלל הציבור הישראלי.

אנו, בפרויקט "שופטים בישראל", מאמינים כי השקיפות הציבורית הינה המפתח למינהל תקין. עקרון השקיפות הוא אחד מיסודות המשטר דמוקרטי, כפי שהיטיבה לבטא בדבריה כבוד השופטת אסתר חיות:

"שקיפות פעולותיהן של רשויות השלטון מאפשרת לאזרחים להתחקות על פעולות אלה ועל השיקולים שעמדו בבסיסן ולבקרן, ככל שהדבר דרוש, והיא תורמת תרומה מכרעת ל'היגיינה הציבורית' ולשיפור איכותה של פעולת הרשות ביודעה כי פעולותיה ותהליך קבלת החלטותיה חשופים לעין הציבור".[1]

ודאי שהדברים נכונים וראויים גם ביחס לרשות השופטת, כאחת משלושת רשויות השלטון במשטר דמוקרטי.

לפיכך הקמנו את "שופטים בישראל" מאגר המידע הגדול והמקיף אודות כלל השופטים בישראל. המאגר הינו פרי עבודת איסוף מאומצת בת שלוש שנים, ומכיל מידע נרחב אודות כל שופט, ובין השאר: נקודות מרכזיות בקריירה, פסקי דין בולטים, ביקורות שפורסמו ופרטי מידע נוספים רלוונטיים אחרים. כל אלו יוכלו לסייע לציבור להכיר טוב יותר את שופטיו.
האתר מיועד לשימושו החופשי של כל החפץ בכך, וללא כל תשלום. המידע המופיע במאגר נאסף כולו ממקורות גלויים, המפורסמים כולם ברשת האינטרנט, וללא כל פרשנות מצידנו. 

חשוב לציין כי המאגר כולל אך ורק מידע שהחשבנו כרלוונטי להכרת קורות חייהם המקצועיים של השופטים, ללא תכנים בעלי אופי "רכילותי". כמו כן, בחרנו שלא לצטט מקורות פוגעניים או שמידת מהימנותם מוטלת בספק ועשינו כל שביכולתנו על מנת לשמור על שיח מכבד ועל כבודם של שופטי ישראל. 
איננו מתיימרים להציג את כל המידע הקיים על כל שופט, אך אנו בהחלט מרכזים את רוב המידע הקיים ברשת על השופטים. 

האתר מעודכן מעת לעת. אם בכל זאת מצאתם מידע שגוי או חסר אנא עדכנו אותנו.

קריאה מועילה[1] עע"מ 9135/03 המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ, פ"ד ס(4)217, 231 (2006)

מוגש כשירות לציבור על ידי הפורום המשפטי למען ישראל (ע"ר)
mp100 systems עיצוב אתרים - נרינסקי